ზოგადი აღწერა

 • პოზიციის დასახელება: ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი
 • სამუშაო დრო: სრული (ორშაბათი-პარასკევი: 09:00 – 18:00)
 • სამუშაო ადგილი: ქ. ბათუმი, ინასარიძის ქ. #14ა
 • ანაზღაურება: _____ ლარი
 • რეზიუმეს მიღების ბოლო ვადა: 15 აპრილი

ფუნქცია – მოვალეობები

 • დაქვემდებარებული განყოფილების სტრატეგიის შემუშავება, დამტკიცება და მისი აღსრულების უზრუნველყოფა.
 • დაქვემდებარებული განყოფილების ბიზნეს პროცედურების შემუშავება და მათი განუხრელად შესრულების უზრუნველყოფა.
 • დაქვემდებარებული განყოფილების სტრუქტურის ჩამოყალიბება და სამუშაო აღწერილობების განსაზღვრა.
 • დაქვემდებარებული განყოფილების ბიუჯეტის შედგენა და მისი შესრულების უზრუნველყოფა.
 • დაქვემდებარებული თანამშრომლ(ებ)ისთვის შედეგების ძირითადი მაჩვენებლების და მიზნების განსაზღვრა და მათი შესრულების კონტროლი.
 • დაქვემდებარებულ თანამშრომლებს შორის ინფორმაციის კოორდინირება.
 • ბიზნესის მიზნებიდან და კომპანიის მენეჯმენტის მოთხოვნის შესაბამისად, დაქვემდებარებული განყოფილების მიმართულებით ანალიტიკის წარმოება და ანგარიშგება.
 • ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის და კორპორატიული კულტურის განსაზღვრა და მათი დაცვის უზრუნველყოფა.
 • თანამშრომელთა მატერიალური და არამატერიალური მოტივაციის სისტემების შემუშავება ან/და განახლება, კომპანიის მენეჯმენტთან ერთად.
 • სახელფასო/ანაზღაურების სისტემის შემუშავება, შემუშავებული სისტემის ეფექტურობის ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში განახლება/გაუმჯობესება, კომპანიის მენეჯმენტთან ერთად.
 • თანამშრომელთა პროფესიული და კარიერული განვითარების სტრატეგიის შემუშავება და შესრულების უზრუნველყოფა.
 • კომპანიის მიზნებიდან გამომდინარე პიროვნული ან/და პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო ჩასატარებელი ტრენინგების ინიცირება.
 • კომპანიის მიზნების შესაბამისად ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება და კომპანიის მენეჯმენტთან ერთად სამუშაო აღწერილობების შემუშავება/განახლება.
 • პერიოდული კვლევების ორგანიზება და ჩატარების უზრუნველყოფა: თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევა, შრომის ბაზარზე სახელფასო კვლევა და სხვა კვლევები, რაც პრიორიტეტული იქნება მიზნებიდან გამომდინარე. კვლევების ანალიზი, სამოქმედო გეგმის შემუშავება და კომპანიის მენეჯმენტთან ანგარიშგება.
 • თანამშრომლების შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ურთიერთობის მართვა, მათ შორის თანამშრომლების მხრიდან დაფიქსირებული პრობლემის/უკმაყოფილების განხილვა და სათანადო სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
 • მაღალი რგოლის მენეჯერულ პოზიციებზე შერჩევის პროცესის მართვა, მათ შორის გასაუბრებების/ტესტირებების ორგანიზება და ჩატარება და თანამშრომელთა გასაფორმებლად საჭირო პროცესის მართვა.
 • კომპანიაში გუნდური მუშაობის განვითარებისთვის ღონისძიებების ორგანიზება.
 • დისციპლინური პროცედურის მართვა და საჭიროების შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა.
 • ადამიანური რესურსების მართვის სერვისების (შერჩევა-დაქირავება, ტრენინგები, აღრიცხვა, ბენეფიტები და სხვა) გაუმჯობესების მიზნით შესაბამის მომწოდებელ კომპანიებთან მოლაპარაკების წარმართვა.
 • საკადრო საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმენტების შაბლონის შემუშავებაში ჩართულობა იურისტთან ერთად და საბოლოო შაბლონის მიწოდება დაქვემდებარებული და ანგარიშვალდებული თანამშრომლებისთვის.
 • თანამშრომლების აღრიცხვიანობის (როგორც საბუთების მხრივ, ისე ელექტრონულად) კონტროლი, ხარვეზების შემთხვევაში ჩართულობა და დროულად აღმოფხვრა.
 • ხელფასის, სხვადასხვა სახის დანამატების ან/და დაქვითვების დაანგარიშება და სახელფასო უწყისების წარმოება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • უმაღლესი განათლება მენეჯმენტის, ბიზნესის ადმინისტრირების ან მათთან მომიჯნავე მიმართულებით.
 • ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი მუშაობის გამოცდილება.
 • MS Office პროგრამების ცოდნა პროფესიონალურ დონეზე.

რას მიიღებთ “ვილმარტში” დასაქმებით?

 • მიიღებთ საინტერესო ბენეფიტების პაკეტს.
 • თანამშრომლებს ვთავაზობთ პროფესიული განვითარების პროგრამას, რაც მათ პიროვნული და პროფესიული უნარების განვითარების შესაძლებლობას აძლევს.
 • ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დადებითი ატმოსფერო სამუშაო ადგილზე და შესაბამისად, უზრუნველვყოფთ მეგობრული გარემოს შენარჩუნებას.

დაინტერესების შემთხვევაში, მოგვაწოდეთ რეზიუმე ელ-ფოსტაზე: vacancy@willmart.ge. გთხოვთ, სათაურის ველში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი რეზიუმე არ განიხილება.

მადლობას გიხდით ვაკანსიით დაინტერესებისთვის და გისურვებთ წარმატებას!